Αιθέρας... Πράνα... Τσί..Οι χαρακτηρισμοί αλλάζουν

ανάλογα με τις πεποιθήσεις αλλά η ουσία είναι μια... Η Οργόνη! 


   Στις σειρές που ακολουθούν θα διαβάσετε μερικά από τα χαρακτηριστικά των "ανθρώπων" που επιρρεάζονται ΑΜΕΣΑ από την μεταφυσική δύναμη των οργονιτών. Για την ακρίβεια δεν αντέχουν την θετική ενέργεια! Δεν θα υφίστανται εάν πρώτα δεν θα υπήρχαν "σημάδια" της δύναμής τους. Ένας από τους βασικούς λόγους που δημιουργήθηκε το OrgoniteCyprus, ήταν αυτά ακριβώς τα "σημαδιά" και η προσωπική εμπειρια! Πιστέψτε με, πως έχουν δει τα μάτια μου πολλά, ανθρώπους να "αλλαζουν" συμπεριφορά από την μια στιγμή στην άλλη, να νυσταζουν ξαφνικά (αυτο βέβαια συμβαίνει και λόγο καθαρισμού των τσακράς), να φεύγουν και να απομάκρίνονται "ξαφνικά", ακομή και "φίλοι" να σταματούν πλέον τις επαφές. Το κύριο χαρακτηριστικό των οργονιτών ειναι πως "ξεριζώνουν" την πραγματική εσωτερική πλευρά εκείνων που είναι δίπλα τους...

   Οι αρνητικοί ενεργειακά έμψυχοι άνθρωποι αρχικά παρουσιάζουν εκνευρισμό. Μετά από ένα τέταρτο η μισή ώρα χαλαρώνουν και αρχίζουν να νυστάζουν. Επίσης εάν έχουν την πρόθεση να πουν ψέματα, αυτή η προδιάθεση τους κόβετε και πολλές φορές λένε την αλήθεια χωρίς να θυμούνται κατόπιν του τι είπαν. Η αν διατηρούν συνεχώς την αρνητικότητα τους καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να το καταφέρουν, πάντως η επιθετικότητα τους είναι μειωμένη. Στα φόρουμ είναι είναι πάντοτε σκεπτικιστές ως προς τους οργονίτες.
   Οι άψυχοι άνθρωποι (αυτοί δηλαδή που κατά την πάροδο του χρονού "έχασαν" την ψυχή τους "καίγοντας" τα ανώτερά τους τσάκρα). Πολλοί από αυτούς αντέχουν τους οργονίτες, όμως ποτέ δεν νοιώθουν τα ευεργετικά τους αποτελέσματα και ας προσποιούνται συχνά ότι αυτό συμβαίνει. Ουσιαστικά ποτέ δεν νοιώθουν καλά κοντά τους, απλώς μιμούνται τους έμψυχους απο τους οποίους κλέβουν ενέργεια. Σε ένα άτομο άψυχο, τα λεγόμενα υψηλότερα chakras είναι «παραπροϊόντα» κλοπής ενέργειας έμψυχων όντων. Αυτό είναι που τους δίνει τη δυνατότητα να μιμούνται τα έμψυχα όντα. Ως αποτέλεσμα αυτού, το έμψυχο ον αντιλαμβάνεται έναν καθρέφτη της δικής του ψυχής, όταν αποδίδει “χαρακτηριστικά ψυχής” σε τέτοια όντα. Στα φόρουμ διαστρεβλώνουν πάντα τα δεδομένα και παρακινούν στην κατασκευή πολύπλοκων οργονιτών, ώστε να ξεφεύγει από την απλότητα της κατασκευής και να αυτοπεριορίζεται κανείς. 
   Οσοι έχουν περάσει εν αγνοία τους το πρόγραμμα ΜΚ /ultra αυτοί είναι οι “ειδικοί” να καταστρέφουν στα φόρουμ οτι έχει σχέση με τους οργονίτες με τις “επιστημονικές” βλακείες που γράφουν ακατάπαυστα. Φυσικά δεν αντέχουν τους οργονίτες ούτε δευτερόλεπτο και ας γράφουν ότι τους χρησιμοποιούν. 
   Οι οργανικές πύλες (organic portals) και τα ενεργιακά βαμπίρ, είναι αυτοί που σε αποστραγγίζουν ενεργιακά κάνοντας σε να νιώθεις αδυναμία και τάση για ξεκούραση όταν βρισκεσαι κοντά τους ή μιλώντας μαζί τους στο τηλεφωνο. ε κάνουν "εξω φρενών" χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λογό και ο κυριότερο είναι πως δεν το καταλαβαίνουν ούτε και οι ιδιοί κανόντας σε να προσπαθείς να αποδείξεις ολοφάνερα πραγματα. Σίγουρα θα έχετε καποιον του "ειδους" στον περιγυρό σας, φτάνει να το σκεφτείτε λιγό πιο πολύ και να τον "ανακαλύψετε...

   Και "άλλοι"...


   On the lines that follow you are going to read some “human” characteristics which get influenced by the aether ….....'metaphysical power. Actually some persons cannot even withstand positive energy. One of the principal reasons that Orgonite Cyprus was created ,where the signs and the personal experience of this situation. Trust me, I have seen many persons' behavior changing from one instant to the next,getting sleepy all of a sudden(this happens because of the chakras' cleansing), getting nervous without any reason, leaving and getting drawn away , even close friends cutting off any type of contact eventually. The main characteristic of aether …...is that they “extirpate”everyone's inner self...
 • ​PEOPLE TENDING ON NEGATIVITY (transmitting negative energy),initially get nervous. After 15 or 30 min.,they loosen up  and get sleepy.Also,when they intend to lie,this intention is blocked and they speak the truth,sometimes without even realizing it. Or if they manage to maintain their negativity,they put down great effort to do so,but their aggression is cut down anyway. On forums related to orgonites, they are always skeptics.
 • ​SOULLESS PEOPLE (the ones that after sometime have “lost”their soul “burning their superior chakras)...Many of them can tolerate being close to them,but they could never feel their beneficial effects and often they pretend to do so. Actually,they are never comfortable around them,they just have the ability to mimic people with soul,whom they “steal”and absorb the energy from. On a “soulless” person the so called “superior” chakras are fake products of real souls' stolen energy,so people see in them a “mirror” of themselves and nobody realizes their true identity. It can be mentioned that on relative forums or public dialogues ,they are the ones that always twist the facts and promote the construction of complex orgonites and hybrids. THE SIMPLICITY of proper structure is the one bringing in the right results.
 • ​THE ONES IGNORANT OF THEIR SUBMISSION in MK/ultra programme. Those are the “experts” in forums, who use scientific untrue clues as “facts”,to undermine everything that has to do with the positive work of aether. Of course they cannot stand being close to an orgonite even if they claim that they have used one unsuccessfully.
 • ​ORGANIC PORTALS and energy vampires,are people who can drain your energy literally, making you feel week and willing to rest when you are near them or even talking to them on the phone. Others can drive you mad attacking you verbally,being opposed to you without any reason. They sometimes make you prove the obvious, when all your sayings are logical and true. Surely, you have some of those in your environment,they could be in your family,group of friends,co-students or colleagues.
  • ​AND OTHERS...Etheric accumulators function, as we would say, like sponges collecting and absorbing the negative stimulated biomagnetic energy(meaning the Orgone) by people and their environment,and through their matrix(organic resin, metal compartments and crystals), they re-compose it and they let it out into space.Let us not forget that everything is energy in the universe,pulsing particles,and this energy gives form to matter, but also influences everyone      directly!
    I would like to point out here ,that OrgoniteCyprus's converters do not require “purification” or “cleansing”procedure like crystals do,but they constantly work in an effective way. This happens because of the fact that  crystals are positioned into their matrix out of sight and the way that the accumulators are constructed with their special materials in a specific way, they allow themselves to self-clean! NOTICE that they WILL NEVER function the opposite way having negative results, like many of the “hybrids” that are in the market do. If you feel that is necessary at some time, you could always place them under direct sunlight or wash them with running water, which is always purifying.  would like to mention that all of the above take place regardless anyone's personal religious beliefs and ideas!


 • MOOD AND BEHAVIOUR IMPROVEMENT Orgonite Cyprus's converters (esp.pendants) cleanse every negative and blocked emotion (anger,stress,anxiety,internal conflicts), as they are able to bring all these emotions out on the surface and heal them. This happens gradually in time and in the most gentle way.


 • RETRIEVING HEALTHY SLEEP. The “refined”energy of Org.Cyprus accumulators reacts and acts directly on all sleep stages (Alpha, Delta, Theta brainwaves) taking away nightmares,negative energy or even radiation, so as to result on achieving revivification, relaxation and rest!


  • ​UNBLOCK CHAKRAS. Due to their ability of penetration in human energy fields,they act in between main chakras,esp. The fifth one of the heart,also in secondary ones,activating them properly. Combined with yoga, praying and positive thoughts, chakras unblock and start  functioning in a healthy way enhancing their beneficial properties on body and spirit!


 • ​WATER AND FOOD PURIFICATION AND ACTIVATION. Orgone has the ability to penetrate liquid elements. We can have our water and food positively energized just by placing water or food containers on the appropriate accumulators.


 • ​BALANCE NATURAL ENVIRONMENT Recent surveys have proved that electro-magnetic waves produced by underground as will as ground energy sources (electric cables, microwaves, radiation) have catastrophic results on nature (eg. spreading plant diseases, bees getting disorientated or even disappear). The innumerous antennas of mobile telephony, 3G, wi-fi  placed near or inside inhabited areas, have negative results on human health despite company claims. By placing Tower busters accumulators around these wave sources,we can achieve the transformation of harmful orgone into positive and protect ourselves and our surroundings from radiation.


 • ​CONVERT NEGATIVE ENERGY INTO POSITIVE. Negative and harmfull radiation is literally waves of positive charged ions (Cations (+)) and positive beneficial radiation is waves of negative charged ions(Anions(-). Structure of accumulators enables absorbing ions and replacing them on space properly charged.


 • ​Decrease radiation in a certain room caused byELECTRICAL DEVICES and WIRELESS APPLIANCE. By placing an accumulator in certain positions where there are high voltage appliances such as refrigerators, cookers, microwaves, routers, we minimize their harmful results on our health.


• GEOPATHIC STRESS(HARTMAN AND CURRY LINES). Certain parts of the earth transmit positive energy and they are considered to have reviving and revitalizing power. Some other places though,transmit negative radiation which effects harmfully on human health.“Geopathic Stress”is a term which characterises the consequences of the long term stay in such places on our organism.Geopathic stress is caused by various power sources (e.g. underground flowing water, underground electrical cables e.t.c.) which lead to increased vibrations and these places are to be blamed for a long list of diseases. Etheric accumulators placed on key-positions can diminish geopathic stress.


• PLANTS FROM HERBS TO TREES
Plants are the most obvious proof of orgonites' beneficial properties. Place one accumulator on your plants' soil/ground and watch it transform into a vivid and lush plant within a few days time. I do not refer to plants already very sick or having fulfilled their life cycle.Type your paragraph here.  Οι οργονίτες λειτουργούν θα λέγαμε σαν "σφουγγάρια" συλλέγοντας / απορροφώντας την ερεθισμένη βιομαγνητική ενέργεια (οργόνη) από τον άνθρωπο και το περιβάλλον του και μέσω του μάτριξ τους (οργανικής ρητίνης, μετάλλων, κρυστάλλων) την ανασυνθέτουν και την επανατοποθετούν στο χώρο. Μην ξεχνάμε πως τα πάντα στο σύμπαν είναι ενεργεία, παλλόμενα σωματίδια, και αυτή η ενέργεια δίνει μορφή στην ύλη αλλά και μας επηρεάζει άμεσα!
 Εδώ να ήθελα να επισημάνω πως οι οργονίτες και ιδιαίτερα του OrgoniteCyrpus  δεν χρειάζονται ποτέ "καθάρισμα" σε αντίθεση με τους κρυστάλλους και δουλεύουν διαρκώς ανεξάρτητα βέβαια από θρησκευτικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις! Ο λόγος είναι επειδή οι κρύσταλλοι βρίσκονται μέσα στο μάτριξ τους και λόγο της ειδικής και συγκεκριμένης σύστασής τους αυτοκαθαρίζονται! Βεβαίως ούτε ενεργούν αντίστροφα μετά από κάποιο διάστημα λόγο παρατεταμένης αρνητικής ενέργειας σε αντίθεση με πολλούς οργονίτες που κυκλοφορούν στο εμπόριο!
 Το μόνο που ίσως χρειαστεί και αυτό προαιρετικά μόνο και σπάνια, είναι να τους βγάλετε για κάποια ώρα στον ήλιο ώστε να φορτιστούν ή να τους ξεπλύνετε με λίγο τρεχούμενο νερό.


 • Βελτιώνουν τη διάθεση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Καθαρίζουν κάθε αρνητικό και μπλοκαρισμένο συναίσθημα  (θυμός, καθημερινό άγχος, εσωτερικές συγκρούσεις κ.α.) αφού έχουν την ιδιότητα να τα βγάζουν στην επιφάνεια, θεραπεύοντας τα. Οι οργονίτες του OrgoniteCyrpus, ειδικά το μενταγιόν, τα φέρνουν στην επιφάνεια καθαρίζοντας και απομακρίνοντάς τα πλεον, με τον πιο ήπιο τρόπο.


 • Βελτιώνουν τον ύπνο δίωχνοντας τις αϋπνίες και όχι μόνο. Η λεπτοφυής ενέργεια των οργονιτών του OrgoniteCyrpus®© επιδρά και ενεργεί άμεσα στο στάδιο του ύπνου (Alpha, Theta & Delta brainwaves) απομακρύνοντας κάθε εφιάλτη, αρνητική ενέργεια και ακτινοβολία η οποία έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερο ύπνο και βέβαια τα incubus και τα succubus θα αρζίσουν θα ελαχιστοποιήσουν κατά πολύ τις "επισκέψεις" τους.


 • ​Ξεμπλοκάρουν τα τσάκρας και ενεργούν στην αύρα. Λόγο ότι εισχωρούν σε όλα τα ενεργειακά πεδία του ανθρώπου, ενεργούν άμεσα στα τσάκρας, κυρίως στο 5ο της καρδιάς αλλά και στα δευτερεύοντα ενεργοποιώντας τα σωστά. Σε συνδυασμό με διαλογισμό, γιόγκα, προσευχή και θετικές σκέψεις τα τσάκρας ξεμπλοκάρουν και αρχίζουν να κινούνται σωστά αναδύοντας όλες τις ευεργετικές τους ιδιότητες στο σώμα αλλά και στο πνεύμα.


 • ​Ενεργοποιούν το νερό αλλά και το φαγητό. Η οργόνη έχει την ιδιότητα να διεισδύει στο ύγρο στοιχείο. Τοποθετώντας το φαγητό ή το νερό, σε γυάλινη κανάτα πάντα ή πλαστική πάνω στους οργονίτες ενεργοποιούνται! Το νερό γίνεται πιο φυσικό, με απαλή υφή και φυσικά ενεργοποιημένο πλέον, επειδή λόγο των διακλαδωμένων σωληνώσεων και της επεξεργασίας του, φτάνει στην βρύση μας κυριολεκτικά νεκρό και χωρίς πληροφορίες. Αντίστοιχα και το φαγήτο για τους ίδιους λόγους γίνεται πιο γευστικό. 


    Εξισορροπούν την ενεργεία του φυσικού περιβάλλοντος η οποία βάλλεται από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, WiFi, καλώδια κ.τ.λ. Τελευταίες έρευνες έχουν δείξει πως το φυσικό περιβάλλον εχεί άμεσες επιπτώσεις από την καθημερινή έκθεση των φυτών (νόσος των πεύκων, εξαφάνιση μελισσών) και των δέντρων στα ηλεκτομαγνητικά κύματα παραγόμενα απο τις υπόγεις και υπέργειες πήγες (ηλεκτρικά  καλώδια) αλλά και την μανιώδη εξάπλωση των κεραιών κάθε είδους και κυρίως της Κινητής Τηλεφωνίας, 3G κ.τ.λ. Τοποθετόντας οργονίτες (TowerBusters) γύρω από αυτές τις πηγές, άμεσα μετατρέπουμε την ερεθισμένη και βλαβερή οργόνη σε θετική οπότε προστατευόμαστε πλέον από την ακτινοβολίας τους. 


 Μετατρέπουν την αρνητική ενέργεια DOR σε θετική POR. Ακριβολογώντας, η αρνητική-βλαβερή ακτινοβολία είναι στην ουσία τα θετικά(+)φορτισμένα ιόντα (κατιόντα) και η θετική-ευεργιτική είναι τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα (ανιόντα). Οι οργονίτες του OrgoniteCyrpus λοιπόν έχουν την ιδιότητα, λογο της κατασκευής τους να απορροφούν και να επανατοποθετούν, σωστά πλέον φορτισμένα, αυτα τα ιόντα.


 Μετατρέπουν την ακτινοβολία που υπάρχει σε ένα χώρο από τις ηλεκτρικές και ασύρματες συσκευές (WiFi, Τηλέφωνα Deck). Τοποθετώντας ένα οργονίτη σε κομβικά σημεία όπου υπάρχουν συσκευές υψηλής τάσης και ακτινοβολίας (ψυγείο, κουζίνα, router) ελαχιστοποιούμε στο έπακρο τις βλαβερές τους συνέπειες.


 Διώχνουν το γεωπαθητικό στρες (γραμμές Hartman και Curry). Ορισμένα μέρη της Γης εκπέμπουν θετική ενέργεια και θεωρούνται τόποι με αναζωογονητική δύναμη. 'Αλλα μέρη όμως εκπέμπουν αρνητική ακτινοβολία, που επιδρά δυσμενώς στην ανθρώπινη υγεία. Σαν "Γεωπαθητικό στρες" χαρακτηρίζονται οι συνέπειες που μπορεί να έχει στον οργανισμό μας, η επί μακρόν παραμονή μας σε χώρους που επηρεάζονται από αρνητικές γεω-ακτινοβολίες. Το γεωπαθητικό στρες είναι διάφορες πηγές ενέργειας (όπως το υπόγειο κινούμενο ύδωρ, οι πηγές ακτινοβολίας και άλλες) οδηγούν σε αυξανόμενη δόνηση, και ότι αυτές οι «γεωπαθητικές τονισμένες θέσεις» πρόκειται να κατηγορηθούν για έναν μακρύ κατάλογο ασθενειών, που κυμαίνονται. Αυτές διαταράσσουν το φυσικό ενεργειακό μας πεδίο κι επηρεάζουν έτσι την υγεία μας. Όχι πλέον...


 Βοηθούν τα φυτά να αναπτύσσονται καλύτερα και γρηγορότερα.
Τα φυτά είναι η πιο ΑΠΤΗ απόδειξη των ευεργετικών δυνατοτήτων των οργονιτών. Τοποθετήστε ένα οργονίτη στο χώμα του φυτού σας και δείτε πως σε λίγες μέρες θα μεταμορφωθεί και θα γίνει πιο πλούσιο σε ζωντάνια! Δεν αναφέρομαι βέβαια σε φυτά όπου ήδη είναι πολύ άρρωστα, χωρίς να το έχουμε καταλάβει και ήδη έχουν κάνει τον κύκλο της ζωής τους.


ΠοιοΙ επιρρεΑζονται αρνητικΑ απΟ τους

οργονΙτες αλλΑ

και η μεταφυσιΚΗ

τους πλευρΑ...

WHO ARE NEGATIVELY

DISPOSED TO ORGONITES BUT ALSO THEIR METAPHYSICAL SIDE...