Αιθέρας... Πράνα... Τσί..Οι χαρακτηρισμοί αλλάζουν

ανάλογα με τις πεποιθήσεις αλλά η ουσία είναι μια... Η Οργόνη! 

Organic Portals – The other race (part1)


   One of the more difficult concepts discussed on this site is the concept of the Organic Portal. We have received hate mail over the years, primarily from mainstream religious types and new age believers, but we get even MORE letters from people who nearly shout in relief at finally having something of an explanation for things they have observed all their lives. What seems to cause offence is the concept that there may be more than one type of human. Let us be clear on this point: we do not mean what is commonly or traditionally understood as race, and abhor any attempt at labeling and making checklists. What we mean exactly will be clarified further into the article.

   Regular readers of this site will be aware that not only events playing out on the world stage, but also very personal attacks have brought about an increasing awareness of one type of human – the pyschopath. Laura has written extensively about it in the Adventures Series and there are links to more material on our psychopaths’page.

Press here to continue reading

Ο ΑιθΕρας στην αρχαιΟτητα και η κβαντικΗ φυσικΗ


   Ο αιθέρας ήταν το πέμπτο στοιχείο (πεμπτουσία), μαζί με τη φωτιά, τον αέρα, το νερό και τη γη, από τα οποία ήταν φτιαγμένος ο κόσμος (Αριστοτέλης). Ενώ τα προηγούμενα στοιχεία δομούσαν τον κόσμο των ανθρώπων, ο αιθέρας πίστευαν ότι δομούσε τον υλικό ουρανό, τους πλανήτες, τα άστρα και γενικά τον υπόλοιπο κόσμο.
   Αν και εθεωρείτο επιστημονικά «νεκρός», εδώ κι έναν αιώνα, ο Αιθέρας εμφανίζεται και πάλι στο προσκήνιο, ως μια θεωρία, για την ερμηνεία της παρατηρούμενης, αλλά ανεξήγητης «θάλασσας ενέργειας» και του «κοχλάζοντος κενού», που μας περιβάλει. Ο αιθέρας είναι απίστευτα λεπτός και διαπερνά τα πάντα, άβια και έμβια.Οι σύγχρονοι επιστήμονες φυσικοί πλέον, κατά πλειοψηφία, δέχονται ότι ο χώρος που μας περιβάλει, αλλά και το Σύμπαν, είναι γεμάτα από «κοσμικό αφρό» (από αιθέρα, δηλαδή). Διαμέσου αυτού του «αφρού», γίνονται όλες οι ενεργειακές και υλικές αλληλεπιδράσεις στο ορατό Σύμπαν.

Πατείστε εδώ για τη συνέχεια του άρθου

ΑΥρα και προσωπικΕς σχΕσεις 


Ο άνθρωπος συνήθως πιστεύει ότι έρχεται κοντά με άλλους μέσω της εντύπωσης που του κάνει κάποιος με τα μάτια ή με τη γενικότερη συμπεριφορά του. Είθισται τις πρώτες φορές που γνωρίζονται κάποιοι να αφιερώνουν χρόνο στο να παρατηρήσουν ο καθένας τον τρόπο με τον οποίο ο άλλος αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, τον τρόπο που μιλά και εκφράζεται αλλά και πώς αντιμετωπίζει και αντιδρά σε καταστάσεις που συμβαίνουν. Όλα αυτά συντελούν στο να δημιουργηθεί μία πρώτη εικόνα του ενός για τον άλλο, με τον εγκέφαλο να αποθηκεύει όλες αυτές τις πληροφορίες και να τις μεταφράζει σαν έλξη-ή και το αντίθετο, αν δεν ταιριάζει η όλη εικόνα με όσα ο καθένας αντιλαμβάνεται σαν θετικά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο το θέμα της έλξης μεταξύ των ανθρώπων υπερβαίνει τους απλούς, καθημερινούς κανόνες, ακόμα και το ίδιο το μυαλό, και αγγίζει πολύ πιο λεπτοφυή επίπεδα ύπαρξης που είναι ενεργά κάθε δευτερόλεπτο που περνάει.

Πατείστε εδώ για τη συνέχεια του άρθου